જે જવાબ આપશે એ Whatsaap નો બાદશાહ

1 min


જે જવાબ આપશે એ Whatsaap નો બાદશાહ

?1 છોકરો અને ?1 છોકરી બાઇક પર જતા હતા તો તેને પોલિશવાળાએ રોકીને પુછ્યુ તમારો સબંધ શુ?

છોકરો બોલ્યો

આનો સસરો મારા સસરાનો બાપ છે…
તો સબંધ શુ થયો????

2 કલાક મા બતાવો.


What's Your Reaction?

hate hate
0
hate
confused confused
0
confused
fail fail
0
fail
fun fun
0
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
0
love
lol lol
0
lol
omg omg
0
omg
win win
0
win