• 1

    Latest Non Veg Jokes In Marathi

    मराठी नॉन वेज जोक्स नात्याला काही नाव नसावे तुही रे माझा मितवा..मुलगी: नात्याला काही नाव नसावे तुही रे माझा मितवा.. मुलगा: ते ठीक आहे पण...

  • 2

    Funny Marathi joke

    latest Funny Marathi Jokes,…. नवरा (संशयाने) – हा उदय कोण? बायको – मला काय माहीत? नवरा – मग त्याचा नंबर तुझ्या मोबाईलमध्ये कसा? बायको त्याच्या...